BETALINGSREGLER FOR SOLTUN GÅRDSBARNEHAGE AS

Dette er betalingsreglene for Soltun Gårdsbarnehage AS.

Regler for betaling, purring og utkasting

ved

Soltun Gårdsbarnehage AS

 

1.      Oppholdsbetalingen er satt til 3000 kr. + 400 kr i matpenger per måned for 100 % plass. Totalt kr. 3400,- pr. måned.

 

2.      Styret i Soltun Gårdsbarnehage AS forbeholder seg retten til å kunne endre betalingssatsene. Skriftlig informasjon om endring av disse må gis 1 måned før iverksettelse.

 

3.      Innbetaling skjer senest den 15. i hver måned. Faktura kommer på mail og det anbefales å opprette avtalegiro.

 

4.      Det betales for 11 måneder per år. Det er fritak for betaling i tidsrommet 15. juli til 15. august.

 

5.      Foreldre/ foresatte som har den daglige omsorgen for barnet har ansvaret for at regningene blir betalt.

 

6.      Dersom barnehageregningene ikke blir betalt, vil plassen bli sagt opp. Hvis det er ubetalte regninger ved oppstart av nytt barnehageår, risikeres det at plassen ikke blir fornyet.

 

7.      Det antas at bankvesenet bruker inntil 1 uke på å overføre pengene til barnehagens konto, og på grunnlag av betalinger mottatt senest den 22. hver måned fører regnskapsfører betalingsoversikt. Første purring sendes ut den 22. hver måned.

 

8.      På grunnlag av betalinger mottatt den 18. hver måned kontrollerer regnskapsfører igjen betalingene. Andre purring inneholder varsel om at barnehageplassen går tapt. Den sendes den 20. hver måned. For at ikke barnet skal miste plassen, må kvittering for skyldig oppholdsbetaling og betaling for den påfølgende måneden framvises senest månedens siste dag.

 

9.      Når plassen er tapt tildeles ledig plass til et nytt barn.

 

10.  Innbetalt depositum vil bli brukt til å dekke opp utestående beløp.

 

11.  Utestående beløp utover dette vil bli sendt til inkasso.

 

12.  Styret kan skjerpe innbetalingsreglene for foreldre som systematisk betaler for sent.

 

13.  Ved forsinket henting krever barnehagen inn et gebyr. Gebyret er fastsatt til 500 kroner per påbegynte halvtime.

 

 

 

Vedtatt i styret for Soltun Gårdsbarnehage AS 01.11.16

Endringer om hvordan faktura sendes endret 01.05.22

Endringer om makspris og kost januar 02.01.2023