Vedtekter for Soltun Gårdsbarnehage AS

Dette er vedtektene som gjelder for Norlandia Soltun Gårdsbarnehage. Det er viktig at de blir lest før du takker ja til barnehageplasssen.