Vedtekter for Soltun Gårdsbarnehage AS

Dette er vedtektene som gjelder for Soltun Gårdsbarnehage AS. Det er viktig at de blir lest før du takker ja til barnehageplasssen.