Ferie, oppsigelse og betalingsfri måned

Alle skal ha 5 uker ferie hvorav 4 uker i perioden 24. juni til 14. august. Det skal være 3 uker sammenhengende ferie i perioden 24. juni til 14. august. Det skal avvikles 4 uker totalt i ferieperioden. 1 uke kan brukes til planleggingsdager. Enkeltdager telles ikke som feriedager. Sommerferien skal det gis beskjed om innen 20.04.

Alle barn skal ha 5 ukers ferie i løpet av et barnehage år. Et barnehage år er fra 15.08 - 14.08

Det skal i perioden 24.06 - 14.08 avvikles 4 uker ferie. Av disse ukene må minst 3 uker være sammenhengende.

1 uke kan brukes til planleggingsdager og enkeltdager telles ikke som feriedager.

 

Vi har betalingsfri i perioden 15.07-15.08 hvert år. Det vil si at dere vil motta faktura i juli og august, men kun for halve måneden.

Vi har to måneders oppsigelse og den gjelder fra den dagen du gir beskjed. Dette gjøres via nettsidene til Sarpsborg kommune. Barnehageplassen kan ikke sies opp med virkning for perioden 01.05-15.07.

Er du skolestarter foresatt bør du ikke si opp barnehageplassen hvis du skal slutte til 15.08. Det betyr også at dere ikke kan si opp plassen uten å betale for den i perioden 01.05-15.07.