Nasjonale retningslinjer

Barnehageloven og Rammeplan for barnehager er nasjonale retningslinjer som barnehagen må forholde seg til.