Visjon til Soltun Gårdsbarnehage AS

Hvorfor velge Soltun Gårdsbarnehage til ditt barn?

Det å gå i en gårdsbarnehage vil for oss si at barna får et nært forhold til dyra, naturen og det å være ute. Både stor og liten avdeling er mye ute i all slags vær. Dette er noe vi observerer at barna har stort utbytte av både fysisk og psykisk. Vi ser på det som vår pedagogiske oppgave å styrke barnas entusiasme for friluftsliv, stell og omsorg for dyr, nærmiljø og bærekraftig utvikling. Dette gjøres på forskjellige måter for våre 4 avdelinger men grunntanken er lik. Noe som gjør at vi sammen har en rød tråd gjennom alle årene et barn går i vår barnehage.

 

Vi har fokus på nærmiljøet vårt og vi bruker rmye tid i skog og mark. For mange kan det å gå tur i skogen virke litt meningsløst med mindre man har et mål for turen. Men for oss er det å gå på tur et mål i seg selv, selvfølgelig ligger det pedagogiske grunntanker bak en tur. Det å gå på tur fremmer så mye mer en motorisk/fysisk aktivitet og utvikling, det ligger samtidig til rette for undring, utforsking, avslapning, lek, samspill, omsorg, realfag og til å med språk. Det er mye pedagogisk man kan få flettet inn ved hjelp av en tur i skogen og tilstedeværende voksne. Det å kunne bevege seg, gjør at man hele tiden vil ha et friskere sinn enn å bli satt foran skoletavla og løse matteoppgaver i timevis.

Vi planter, steller og høster også av egen avling og av det naturen har å gi oss. I drivhuset har vi fra vår til høst et bredt spekter av planter som barna har vært med å sådd. Dette innebærer at de også må være med å stelle planenen slik at det kan bli fine blomster, en mengde sukkererter elelr det å kunne høste egne paprika og gullerøtter. Dette ser vi på som viktig ved at barna lærer å ta vare på det rundt. Bruke jobden vi har, kunne dyrke selv eller kunne gå ut å plukke bringebær for så å kunne lage et syltetøy. Det er vår oppgave som barnehage å lære barna om bærekraftig utvikling og dette velger vi å se i lys av de andre sidene som finnes ved en "gård" som dyrking av mark. Vi har også høner som barna er med å hente egg hos, dette bidrar til å lære barna hvor maten kommer fra og hva som krevet for at vi skal få produktene som dyrene og naturen produserer.

 Hos oss finner man kaniner, minigriser, høner og haner. Dyrene våre har en viktig plass i utformingen av vår profil og skal ha en naturlig og pedagogisk del i vår hverdasg. Selve hovedstellet rullerer på avdleingene fra uke til uke, men vi er stadig bortom for å hilse på, prate med, gi mat eller annen kos i løpet av hverdagen. Noen av våre små kan synes det er litt skummelt, mens andre synes det er stor stad å få være med inn til grisen og bytte flis. Sammen med dyrene skal barna i Soltun Gårdsbarnehage erfare og oppleve tillit, empati, respekt, omsorg, ansvar, ro og mestring. Vi bruker ofte mye tid på og med dyrene våre, slik at de skal fungere i en barnehagehverdag og samtidig være en læringsarena for barna. Dyrene bruker vi også til å fremme en god psykisk helse hos barna. Vi lever i en stressende tid, med høyt tempa og mange baller i luften ,så vi ser på det som viktig at barna lærer å stresse ned, oppleve mestring og en nærhet som bare et dyr kan gi når en lodden liten venn ligger i armene dine.

 

 

Skrevet av Marie Stabbetorp, pedagogisk leder på Snøfnugg.