Visjon til Soltun Gårdsbarnehage AS

Hvorfor velge Soltun Gårdsbarnehage til ditt barn?

Det å gå i en gårdsbarnehage vil for oss si at barna får et nært forhold til dyra, naturen og det å være ute. Både stor og liten avdeling er mye ute i all slags vær. Dette er noe vi observerer at barna har stort utbytte av både fysisk og psykisk. Vi ser på det som vår pedagogiske oppgave å styrke barnas entusiasme for friluftsliv, stell og omsorg for dyr, nærmiljø og bærekraftig utvikling. Dette gjøres på forskjellige måter for våre 4 avdelinger men grunntanken er lik. Noe som gjør at vi sammen har en rød tråd gjennom alle årene et barn går i vår barnehage.

 

Vi har fokus på nærmiljøet vårt og vi bruker rmye tid i skog og mark. For mange kan det å gå tur i skogen virke litt meningsløst med mindre man har et mål for turen. Men for oss er det å gå på tur et mål i seg selv, selvfølgelig ligger det pedagogiske grunntanker bak en tur. Det å gå på tur fremmer så mye mer en motorisk/fysisk aktivitet og utvikling, det ligger samtidig til rette for undring, utforsking, avslapning, lek, samspill, omsorg, realfag og til å med språk. Det er mye pedagogisk man kan få flettet inn ved hjelp av en tur i skogen og tilstedeværende voksne. Det å kunne bevege seg, gjør at man hele tiden vil ha et friskere sinn enn å bli satt foran skoletavla og løse matteoppgaver i timevis.

Vi planter, steller og høster også av egen avling og av det naturen har å gi oss. I drivhuset har vi fra vår til høst et bredt spekter av planter som barna har vært med å sådd. Dette innebærer at de også må være med å stelle planenen slik at det kan bli fine blomster, en mengde sukkererter elelr det å kunne høste egne paprika og gullerøtter. Dette ser vi på som viktig ved at barna lærer å ta vare på det rundt. Bruke jobden vi har, kunne dyrke selv eller kunne gå ut å plukke bringebær for så å kunne lage et syltetøy. Det er vår oppgave som barnehage å lære barna om bærekraftig utvikling og dette velger vi å se i lys av de andre sidene som finnes ved en "gård" som dyrking av mark. Vi har også høner som barna er med å hente egg hos, dette bidrar til å lære barna hvor maten kommer fra og hva som krevet for at vi skal få produktene som dyrene og naturen produserer.

 Hos oss finner man 2 kaniner, 2 minigri, noen høner og for tiden har vi 2 ullgris på besøk. Dyrene våre har en viktig plass i utformingen av vår profil og skal ha en naturlig og pedagogisk del i vår hverdasg. Selve hovedstellet rullerer på avdleingene fra uke til uke, men vi er stadig bortom for å hilse på, prate med, gi mat eller annen kos i løpet av hverdagen. Noen av våre små kan synes det er litt skummelt, mens andre synes det er stor stad å få være med inn til grisen og bytte flis. Sammen med dyrene skal barna i Soltun Gårdsbarnehage erfare og oppleve tillit, empati, respekt, omsorg, ansvar, ro og mestring. Vi bruker ofte mye tid på og med dyrene våre, slik at de skal fungere i en barnehagehverdag og samtidig være en læringsarena for barna. Dyrene bruker vi også til å fremme en god psykisk helse hos barna. Vi lever i en stressende tid, med høyt tempa og mange baller i luften ,så vi ser på det som viktig at barna lærer å stresse ned, oppleve mestring og en nærhet som bare et dyr kan gi når en lodden liten venn ligger i armene dine.

 

 

Skrevet av Marie Stabbetorp, pedagogisk leder på Snøfnugg.