Sykdom

Barnehagen er et utsatt sted når det gjelder smitte og sykdom. Vi må alle bidra til å minske smittefaren så mye som mulig.

Det er viktig at barnet er hjemme til det er helt friskt. Det er barnets allmenntilstad, hvordan det sover, spiser, lyst til å delta i aktivitet i en gruppe som er avgjørende om et barn kan være i barnehagen eller ikke.

Med en god allmenntilstand menes det at barnet skal være feberfri, dvs uten febernedsettende medisin, og det skal makte å delta i barnehagens normale aktiviteter samt det å være ute i mange timer. Mange kan være aktive hjemmme men når de kommer til barnehagen så er det et høyt tempo og mange mennesker å forholde seg til.

En gyllen regel er at et barn som ikke kan være ute eller delta i leken sammen med andre barn må holdes hjemme.

Personalet tar kontakt med foreldre dersom de vurderer barnet som syk/smittsom. Barnet må hentes. 

Ved store utbrudd av omgangssyke eller oppkast konsulterer vi med kommunlegen over hva vi skal gjøre for å fohindre nye utbrudd.