Dyra på Soltun Gårdsbarnehage

I hønsegården henter vi gode egg hver dag.