Helsefremmende barnehage

Soltun har blitt sertifisert som helsefremmende barnehage

Våren 2021 ble Soltun godkjent som helsefremmend barnehage. Vi hadde besøk av ordfører Sindre Martinsen-Evje 17. september 2021. Da fikk vi overrekt det flotte diplomet som et "bevis" på at vi har godkjente som helsefremmend barnehage. Som helsefremmend barnehage er vi opptatt av barns fysiske og psykiske helse.