Ferie, oppsigelse og betalingsfri måned

Alle skal ha 5 uker ferie hvorav 3 uker i perioden 15. juni til 15. august. 1 uke kan brukes til planleggingsdager. Det telles ikke enkeltdager som feriedager.

Alle barn skal ha 5 ukers ferie hvorav 3 uker i perioden 15.juni -15.august. 1 uke kan brukes til planleggingsdager. Det telles ikke enkeltdager som feriedager.

Vi har betalingsfri i perioden 15.07-15.08 hvert år. Det vil si at dere vil motta faktura i juli og august, men kun for halve måneden.

Vi har to måneders oppsigelse og den gjelder fra den dagen du gir beskjed. Dette gjøres via nettsidene til Sarpsborg kommune. Barnehageplassen kan ikke sies opp med virkning for perioden 01.05-15.07.

Er du skolestarter foresatt bør du ikke si opp barnehageplassen hvis du skal slutte til 15.08. Det betyr også at dere ikke kan si opp plassen uten å betale for den i perioden 01.05-15.07.