Åpningstid og planleggingsdager for barnehage året 2018-2019

Barnehagens åpningstid er kl. 06.45 - 17.00.

Julaften og nyttårsaften holder barnehagen stengt.

Onsdag før skjærtorsdag stenger barnehagen kl. 120.0.

 

Vi har 5 planleggingsdager i året og da holder barnehagen stengt.

Planleggingsdagene for barnehage året 2018-2019 er:

14. august 2018

15. august 2018

12. november 2018

02. januar 2019

31. mai 2019